Lara Kodrič

Lara Kodrič, prihaja iz Šempasa. Po zaključeni osnovni šoli je med letoma 2013 in 2017 obiskovala Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina in sicer smer predšolska vzgoja, kjer je po končani maturi tudi prejela naziv vzgojiteljica predšolskih otrok. Nato je šolanje nadaljevala na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer je obiskovala dodiplomski študijski program razredni pouk in leta 2021 tudi prejela naziv profesorica razrednega pouka (UN). Trenutno pa študij nadaljuje na II. stopnji in obiskuje magistrski študijski program poučevanje na razredni stopnji z angleščino, prav tako na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Na področju dela z otroki ima že kar nekaj izkušenj, saj je v letu 2021 delala kot študentka na Osnovni šoli Šempas, kjer je opravljala delo učitelja v podaljšanem bivanju, od junija 2021 pa opravlja študentsko delo kot vzgojiteljica v vrtcu Šempas. Od leta 2013 pomaga pri organizaciji vsakoletnega dogodka Nasmeh poletju, ki je namenjen predvsem otrokom, prav tako pa je preko Kulturnega in turističnega društva Osek organizirala razne otroške delavnice.

S plesom se je začela rekreativno ukvarjati že v osnovi šoli, od leta 2013 pa je članica plesne šole Pro Dance Company, kjer se tudi aktivno udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj. Znotraj plesne šole vsako leto tudi pomaga pri izvedbi plesnih predstav in plesnih dogodkov za otroke, od lanskega šolskega leta pa, pod mentorstvom trenerke, tudi poučuje otroško tekmovalno skupino.

Skozi različne izkušnje je razvila sposobnosti jasnega komuniciranja in motiviranja drugih.Pri opravljanju raznih študentskih del se je naučila tudi sposobnosti vodenja, timskega dela, organiziranosti, hitrega odzivanja ter iznajdljivosti pri raznovrstnih izzivih.

Njen prosti čas je v veliki meri zapolnjen s plesom, poleg tega pa se rada ukvarja tudi z drugimi športi, predvsem s pohodništvom. Igra tudi klavir, kitaro, flavto in ukulele.