Plesna igralnica za predšolske otroke

Plesna igralnica za predšolske otroke

Otroci od 3-4 let so naše največje bogastvo, ki verjamejo v čudeže, v katere tudi odrasli nikoli ne bi smeli izgubiti zaupanja. Omogočite jim, da svoj svet sanj izrazijo skozi gibanje, glasbo in gledališko mimiko. Preko enostavnih plesno-gibalnih igric in tematskih koreografij se učijo in spoznavajo:

  • sebe in svoje telo
  • enostavne plesne korake (osnova za vse plesne discipline)
  • orientacijo v prostoru
  • izražanje enostavnih in kompleksnejših čustev
  • kreativne igrice, tako individualne kot skupinske
  • različne glasbene zvrsti in s tem ritme
  • različne načine učenja, reševanja problemov ter s tem mišljenja, presojanja, odločanja
  • upoštevanje pravil in sodelovanje z drugimi
  • izboljšanje motorike, moči, dinamike, razvnotežja, vzdržljivosti ter koordinacije

Otroci se plesno osamosvajajo in sodelujejo na plesnih tečajih sami, brez staršev.  Svoje nove plesne korake bodo družinam predstavili na raznih nastopih. Vsako leto naši malčki nastopajo na zimski plesni predstavi v gledališču ter na zaključni plesni predstavi ob koncu šolskega leta.

V plesni sezoni 2020/2021 vpisujemo v plesni tečaj Plesna igralnica za predšolske otroke od 3-4 let.

V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečajev.

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov si ProDC pridružuje pravico do odpovedi tečaja.