Modern Contemporary

Modern contemporary ni svoja plesna tehnika ampak plesni stil, ki se je začel razvijati na sredini dvajsetega stoletja in je postal eden izmed popularnejših plesni stil pri profesionalnih plesalcih po celem svetu. Modern je povezan s filozofijo in raziskovanjem različnih virov energije in čustev. V smislu tehnike združuje in kombinira izrazito tehniko baleta, ki ji dodaja veliko izolacij trupa in se hkrati igra z gravitacijo in svobodnim gibanjem. Za ta stil je značilno veliko kontrakcij in sprostitev, elementov na tleh, padanj in pobiranj, proste improvizacije, nepričakovane ritmične spremembe in menjavanje smeri. Modern contemporary je sinteza različnih plesnih tehnik s katerimi odkriva nove oblike gibanja in izražanja čustev ter razpoloženj. Velik poudarek daje iskanju lastnega plesnega izražanja tako s pomočjo koreografije in improvizacije.

Treningi in zahtevnost koreografij so prilagojeni starosti in predznanju plesalcev.

V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečajev.

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov si ProDC pridružuje pravico do odpovedi tečaja.

Urnik Modern Contemporary

No events available!